تهران، پیروزی، بین مترو نبرد و پیروزی، نبش کوچه ایلخانی، پلاک ۱۲، واحد ۱۲

سونوگرافی رسا
Search
Close this search box.

بایگانی سونوگرافی های اطفال

سونوگرافی هیپ
سونوگرافی های اطفال

سونوگرافی هیپ اطفال

سونوگرافی هیپ اطفال به چه منظور تجویز می شود؟ آیا می دانید این سونوگرافی کدام اختلالات را تشخیص می دهد؟ در این مقاله از سایت

بررسی تیغه بینی جنین
سونوگرافی های اطفال

سونوگرافی NB

بررسی اندازه تیغه بینی قبل از تولد روشی مفید در سه ماهه دوم بارداری و برای انجام غربالگری است. سونوگرافی NB فرایند تصویربرداری است که